31/10/2019 : Info kap populieren en heraanplanting bos

22/8/2016 : persmedeling

Zondag 20 februari 2016 omstreeks 4u29 maakte de alarmcentrale melding van brand bij Vanden Avenne – Vrieshuis, Hanenstraat 148 te 9255 Buggenhout. Prompt trad het noodplan van het bedrijf in werking. De koelinstallaties werden stilgelegd en de brandweer verwittigd.

De brand ontstond na een ontploffing van een condensatorbatterij (cos phi regelaar) in de hoogspanningsruimte. De brandweer Buggenhout van zone Oost alsook andere technische diensten waren snel ter plaatse. De brandweer had de situatie vlug onder controle. Tien uur na de alarmmelding werd de koelinstallatie terug opgestart. De materiële schade is beperkt en alle gestockeerde goederen bleven steeds binnen de gestelde geconditioneerde temperaturen. Voor de directe omgeving van het bedrijf was er nooit enig gevaar.

Dankzij het doeltreffende bedrijfsnoodplan, de inzet van brandweer en technische medewerkers en toeleveranciers bleef het bij eventjes schrikken

31/7/2012 : plaatsing 1.200 zonnepanelen met vermogen van 300kWp.

26/5/2012 : Rondleiding buurtbewoners

De buurtbewoners genieten van een rondleiding binnen het Vrieshuis. De diepvriesruimtes en koelcellen worden bezocht.

27/1/2012 : Buurtbewonersvergadering

Tijdens de buurtbewonersvergadering is ons meegedeeld dat er een airco lawaai veroorzaakt aan de straatkant. Om de mogelijke geluidshinder te beperken wordt die verplaatst.

8/11/2011 : Planologisch attest

De buurtbewoners en het gemeentebestuur worden uitgenodigd om toelichting te krijgen ivm de aanvraag planologisch attest. We verwelkomen talrijke buren en nodigen hen bijkomend uit op een receptie.