Vanden Avenne Vrieshuis verleent een bijkomende dienstverlening zoals:

  • (her)etiketteren van uw producten
  • (her)verpakken van uw goederen
  • overstapelen naar andere dragers

Er wordt nauw samengewerkt met een vaste transportfirma waarop u steeds beroep kunt doen.

Wij stellen ook burelen ter beschikking voor de praktische afhandelingen..enz.